Nye nettsider

Vi har jobbet med å lage nye nettsider, med tanke på at det skal være lett å finne relevant informasjon. Samtidig ønsker vi å kunne presentere våre målbedrifter, og vise noe av mangfoldet i Hallingdal.

Sidene publiseres før alt er på plass, og så fyller vi på med mer informasjon og innhold etter hvert.

Struktur og funksjonalitet er levert av Eilev Halbjørhus, Hallingdata As,

Ragnhild Halbjørhus, Hallinglos As har hjelpt oss med innhold.

Back to top