NAV og permitteringer

Regjeringen har i dag 13. mars kommet med tiltak for næringslivet i lys av Corona-viruset. Noen av tiltakene er knyttet til NAV og permitteringer. NAV vil gjøre justeringer i tråd med dette. Hallingdal Næringshage har vært i kontakt med NAV Hallingdal og kan melde følgende:

Ved permittering på grunn av uforutsette hendinger (jf. arbeidsmiljølovens § 15-3 (10) er varselfristen 2 dager.

Oppdatert informasjon vedrørende permitteringer fra NAV skal finnes her: https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling

Ved spørsmål: Det er mulig å ringe en NAV sin arbeidsgiver-telefon sentralt: 55 55 33 36 (https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontakt-nav-pa-telefon2).

NAV lokalt har ikke spesiell ekspertise på området.

Har du andre spørsmål til dette eller andre ting kan medlemmer/målbedrifter ta kontakt med oss.

Bruk: post@nhage.no

Back to top