Næringstomter

Har du behov for næringseiendom?

Det finnes ledige lokaler både for kjøp og leie. Her ser du en oversikt over en del muligheter. Hallingdal næringshage kan hjelpe deg i hus:

Ikke alle ledige tomter og eiendommer ligger ute for salg, men noen gjør det. Følg lenkene under, så ser du hva som er ledig per i dag.

Enkelte kommuner «garanterer» ledige arealer

Flere av kommunene i Hallingdal opplyser på sine hjemmesider at de disponerer ledige arealer.

  • Flå kommune har ledig næringsareal på Roppemoen. Her kan du ta kontakt med Flå kommune, via rådmannen (tlf. 32053600).
  • Nes kommune har vedtatt at kommunen til enhver tid skal ha tilgjengelige og tilrettelagte næringstomter til disposisjon for potensielle etablerere (Kommuneplanen 2011-2023). Med andre ord skal det være ledige tomter også her.
  • Det finnes per i dag ledige næringsareal og tomme næringsbygg i Svøo-området i Hemsedal kommune.
  • Det er ledige tomter og næringsbygg til salgs i Kleivi næringspark i Ål kommune.

Næringshagen tar utfordringen

Dersom du ikke finner tomtene/eiendommene du er på jakt etter vil Hallingdal næringshage hjelpe. Det finnes som regel flere eiendommer tilgjengelig enn det oversikten over viser. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i hus. Også huseiere/grunneiere kan ta kontakt med oss, så setter vi deg i kontakt med kjøpere/leietagere.

Back to top