Næringshage med kraftfull verktøykasse

Hallingdal næringshage AS intensiverer arbeidet med å bidra til vekst og utvikling for bedrifter i regionen. Denne uka blei to nye medarbeidere kursa i det kraftfulle verktøyet GrowthWheel.

Det danskutviklede systemet er også en metodikk, som nå er benytte av ca 2500 veiledere verden over. I Norge nærmer tallet seg 100. Av disse kan Hallingdal næringshage skilte med hele fire sertifiserte veiledere.

– Hallingdal har en spesiell plass i mitt hjerte, sier David Madié, grunnlegger og daglig leder for selskapet som har utviklet verktøyet. Bakgrunnen for uttalelsen er at Hallingdal næringshage var den første av landets 40 næringshager som tok metodikken i bruk.

Gudmund Brekko var den som først ble sertifisert og på den måten brakte GrowthWheel inn i de norske næringshagenes verktøykasse. I dag er metodikken i bruk av veiledere i en rekke næringshager.

GrowthWheel har tolv ansatte fordelt på flere land, men det var gründeren selv som loset Einar Sillerud (prosjektleder) og Bernt Ivar Bergum (bedriftsveileder) gjennom kurset.

Alle målbedrifter i Hallingdal (bedrifter med utviklingsavtaler med næringshagen) vil kunne få glede av dette når næringshagen i det videre skal samarbeide med næringsaktører som ønsker vekst og utvikling.

Høres dette spennende ut kan du kontakte Hallingdal næringshage for å høre mer, enten gjennom daglig leder Stian Bogar (97527112), bedriftsveileder Bernt Ivar Bergum (90821657) eller prosjektleder Einar Sillerud (93208619).

Back to top