Målbedrifter

En målbedrift er en virksomhet som har inngått avtale med Hallingdal Næringshage om bistand til forretningsutvikling. Alle bedrifter med ønske om vekst kan være målbedrift. Arbeidet med hver enkelt bedrift er basert på individuell kartlegging. Bedriften betaler en egenandel. Bedriftene listet opp her er målbedrifter per i dag (oppdateres jevnlig):

Din bedrift kan også bli målbedrift. Les mer her, eller ta kontakt med oss:

 

Last ned våre tilbud her.

Back to top