Jobber med innovasjon

Hallingdal næringshage og Hallingdal etablerersenter samarbeider tett med Innovasjon Norge for at bedrifter, gründere og innovatører i regionen skal få råd og støtte til å drive utviklingsarbeid. 

Denne uken møtte Tomas Ruud og Morten Brugård, begge fra Innovasjon Norge, bedrifter og representanter fra det lokale «virkemiddelapparatet», Hallingdal etablerersenter og Hallingdal næringshage.

Det finnes et stort antall ordninger, bare innenfor Innovasjon Norge sitt system, for både lån og annen finansiering av innovasjon og utviklingstiltak i næringslivet. Det er et mål at flere av de gode prosjektene skal få hjelp og støtte. Slik støtte kan være aktuell i alle faser i en bedriftsyklus, så lenge det ikke er snakk om daglig drift. Husk: «Støtte» kan også være langt mer enn bare rene kroner. 

Nyetablerere kan ta kontakt med Hallingdal etablerersenter og etablerte bedrifter kan kontakte Hallingdal næringshage for hjelp videre. Ellers gir www.innovasjonnorge.no informasjon om en rekke ordninger.

Back to top