Innovasjonslab #1, #2 og #3

I desember kjører vi tre ulike arrangement av typen Innovasjonslab, for tre ulike målgrupper. Meld deg på, og bli med på å ta din virksomhet og ditt lokalsamfunn i riktig retning.

I samarbeid med Buskerud fylkeskommunes prosjekt Innovasjonsverket bygger vi innovasjonskultur i Hallingdal. Vi gjør dette gjennom Innovasjonslab, er en effektiv måte å jobbe på, der deltakerne raskt kommer fra behov over på løsning.

3. desember er satt av for tidligere deltakere på Innovasjonsløft Hallingdal.

5. desember er satt av for alle med engasjement for utvikling av reiselivet.

9. desember er satt av for alle med ønske om vekst og utvikling i Nes.

Les mer om de ulike arrangementene under:

Innovasjonslab #1

Målgruppe: Alle tidligere deltakere på utviklingsprogrammet Innovasjonsløft Hallingdal.

Det er til nå ca 50 virksomheter, med til sammen vel 100 personer som har vært med på dette utviklingsprogrammet, gjennom åtte ulike runder. Nå blir alle invitert til å møte hverandre til en kreativ og komprimert samling.

InnovasjonsLAB ligner den workshopen som benyttes på innovasjonsløft, men den er mye mer komprimert. Vi lover inspirasjon, gode diskusjoner omkring innovasjon og tid til mingling. Vi er nysgjerrige på hvordan dere har tatt i bruk kunnskapen dere fikk gjennom innovasjonsløft-programmet. Dere vil få styrket nettverket av innovasjonsorienterte virksomheter. Det er gratis å delta – lunsj blir servert.

Sted: Baglerhallen, Torpomoen
Tid: 3. desember, fra 0900-1400

Dagens tema: Hva har utviklingsprogrammet Innovasjonsløft ført til? Og hva er viktig for din bedrift nå?

Av hensyn til gjennomføringen må vi vite hvor mange og hvem som ønsker å delta. Meld fra til pamelding@nhage.no innen 29. november kl 12.

Innovasjonslab #2

Målgruppe: Alle som er interesserte i utvikling av reiselivet.

Vi hadde en Innovasjonslab DEL 1 med samme tema på Torpomoen 7. mai 2019. Innovasjonslab #2 blir lagt opp litt på samme måte. Vi er nysgjerrige på hva som har skjedd siden sist. Vi vet at flere prosesser og prosjekter fikk god fremdrift, og at spennende samarbeid er i gang. Er behovene de samme i dag? Bli med på en samling #2. Vi lover inspirasjon, gode diskusjoner omkring innovasjon og tid til nettverksbygging og mingling. Det er gratis å delta – lunsj blir servert.

Her kan du se forsøk på en oppsummering fra forrige InnovasjonsLAB.

Sted: Baglerhallen, Torpomoen
Tid: 3. desember, fra 0900-1400

Dagens tema: Hva er viktig for reiselivet og din virksomhet nå?

Av hensyn til gjennomføringen må vi vite hvor mange og hvem som ønsker å delta. Meld fra til pamelding@nhage.no innen 2. desember kl 12.

Innovasjonslab #3

Målgruppe: Alle som vil være med å skape ny giv for utvikling i Nes

Vi starter programmet med korte introduksjoner før inspirasjonsforedraget «Kreativ Galskap mot massiv alvor», levert fra Galskaperne. Vi sørger for mat og rammen rundt, og inviterer deg inn i mulighetsrommet! Hva kan vi gjøre

Sted: Nesbyen næringstun
Tid: 9. desember, fra 1000-1500

Dagens tema: Hva kan vi gjøre nå for å utvikle Nes?

Av hensyn til gjennomføringen må vi vite hvor mange og hvem som ønsker å delta. Meld fra til pamelding@nhage.no innen 5. desember kl 12.

Arrangør: Hallingdal Næringshage samarbeider med Buskerud Fylkeskommunes prosjekt «Innovasjonsverket» om alle arrangementene.

Back to top