Nyttig informasjon om Korona

nhage.no

Korona-pandemien har dramatiske konsekvenser for mange små- og mellomstore bedrifter. Trenger du råd og veiledning i en vanskelig situasjon – ikke nøl med å ta kontakt.

Krisesituasjon som har oppstått som følge av Covid-19 viruset gjør livet utfordrende for mange. Vi håper at dere er friske, og at dere og deres familier forblir friske.

Samtidig ser vi at mange av bedriftene står i vanskeligheter, særlig med tanke på likviditet, men også på grunn av usikkerheten i markedet. For mange er det avgjørende å få tilført nok likviditet til å overleve i kriseperioden. Samtidig må ikke omstillings- og utviklingsarbeidet stoppe opp. Vi kommer til å komme til en ny normal-situasjon. Vi vet bare ikke når.

Næringshagen ønsker å bidra på de områdene der vi kan. Vi ønsker tilbakemeldinger på hvilke tiltak dere trenger på kort og lang sikt, slik at vi kan bistå dere på en best mulig måte fremover. Vi har hjemmekontor så lenge som myndighetene anbefaler dette, men er like tilgjengelig som før. Bare ring eller send en mail.

Dersom du trenger råd og veiledning i en vanskelig situasjon – ikke nøl med å ta kontakt. Vi kan bistå med hjelp til blant annet å:  

  • Hjelp til å finne fram i virkemiddelapparatet, regelverket og endringene som skjer.  
  • Være en sparringspartner rundt mulige kompetansetiltak eller utviklingsprosjekter som kan prioriteres i denne situasjonen.   

Her finner du kontaktinformasjon:

Stian Bogar – 97527112 eller e-post: stianbogar@nhage.no

Bernt Ivar Bergum – 90821657 eller e-post bib@nhage.no

Christin Almestrand – 95 20 61 90 eller e-post: ca@nhage.no

Einar Sillerud – 93208619 eller e-post: es@nhage.no

Pauline Dypedokk – 47956947 eller e-post: pd@nhage.no

Back to top