Hvordan skape vekst?

Målet for de fleste virksomheter er gode resultater og sunn økonomi. Det kan være mange veier til målet, men du kommer ikke utenom disse grunnleggende utfordringene:

  1. Bedriften må ha et attraktivt forretningskonsept
  2. Organisasjonen må være bærekraftig
  3. Kunderelasjonene bør være varige
  4. Forretningsdriften bør være effektiv

Disse fire hovedområdene kan igjen deles inn i en rekke fokusområder. Vi opererer med 20. Ved å jobbe systematisk med hvert enkelt område skaffer du deg god oversikt over alle virksomhetens mulighetsområder, og mulige flaskehalser.

Vi tror du lettere kan utløse potensialene for vekst i din virksomhet nettopp gjennom oversikt og forståelse av de viktigste områdene i bedriften. Alle er gode på noe, men ingen er eksperter på alt. Vi hjelper bedriftsledere med å finne ut hvilke avgjørelser som må tas og hvilke tiltak som må settes inn for å løfte bedriften på områder der potensialet for vekst er størst, akkurat nå.

Vi tror at god oversikt skaper vekst, og at mangel på oversikt er et hinder for vekst.

Denne tilnærmingen er fruktbar både for gründerbedrifter og modne virksomheter. Som målbedrift i Hallingdal næringshage får bedriften en gjennomgang med VekstHjulet til GrowthWheel sammen med en av våre bedriftsveiledere. Målet er at du skal få en fullstendig oversikt over egen virksomhet (et 360-graders perspektiv), slik at det blir tydelig hvilke fokusområder du må ha videre for å skape vekst.

Denne metoden for å skape vekst kan gjøres flere ganger i samme virksomhet. Fordi ingenting er statisk og verden forandrer seg vil utfallet gjerne bli ulikt hver gang. Når et problemområde er løst dukker det gjerne opp en ny flaskehals.

Det er mange fordeler med å jobbe systematisk med denne systematiske metoden. Vi anbefaler en slik gjennomgang minst to ganger i året. Som målbedrift får du derfor inkludert én ved avtalens start (utviklingssamtale 1) og én ny innen det har gått et år (utviklingssamtale 2).

Flere bedrifter har løpende avtale med oss over flere år, ettersom det alltid er utfordringer å ta tak i. Mange opplever det også som nyttig å ha med seg en ekstern utviklingspartner for å jobbe systematisk med å forsere disse for å stadig utvikle egen bedrift til det bedre.

På denne måten håper vi bedriftene i regionen kan sikres og at de styrkes slik at de kan være vekstkraftige i årene som kommer.

Ta kontakt dersom du vil vite mer.

VekstHjulet fra GrowthWheel har 20 innganger til å jobbe med vekst i bedriftene.
Systematisk: GrowthWheel gir en systematisk metode som er fruktbar både for gründerbedrifter og modne virksomheter.
Back to top