Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage AS (HNH) er med i SIVA sitt Næringshageprogram, som har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

Programmets visjon er å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene.

Hallingdal Næringshage er lokalisert i DBC-senteret på Gol, der en rekke bedrifter er samlokalisert. I tillegg har Hallingdal Næringshage målbedrifter, lokalisert rundt i kommunene i Hallingdal.

Gjennom Næringshageprogrammet tilbyr vi tjenester som bedriftsrådgivning, veiledning, hjelp til omstilling og videre utvikling, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver.

Hallingdal Næringshage er en aktiv tilbyder av kompetanse og nettverk, samt en attraktiv møteplass og samhandlingsarena for bedriftene.

En viktig oppgave for næringshagen er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat.

Vi gir bedrifter i Hallingdal et innovativt, faglig og sosialt miljø.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Stian Bogar, på telefon 97527112 eller e-post: stianbogar@nhage.no

Back to top