Grønt Verksted

Ønsker du en konkret handlingsplan for å bedre din bedrifts grønne profil og arbeidsmetodikk? Hva er egentlig en grønn forretning? Hvordan sette seg grønne ambisjoner? 6. november vil Grønt Verksted gi deg fart gjennom å konkretisere handling for de neste 30-60-90 dagene.

Øystein Bredal-Thorsen, fra GrowthWheel Norge, gjennomfører Grønt Verksted – en workshop inn i «det grønne skiftet».

Grønn Forretning – Bærekraft – Sirkulærøkonomi er begreper som for mange er svevende, og til og med ukjent. Hva betyr dette for meg? Hva kan jeg gjøre i min bedrift? Hvilke av FN’s bærekraftsmål kan jeg og min bedrift strekke oss etter?

6. november tilbys 6 intensive timer hvor vi adresserer disse spørsmålene til deres virksomhet. I løpet av dagen er målet å bevege seg fra grønn ambisjon til en konkret 30-60-90 dagers handlingsplan for hvilke små (eller store) skritt hver og en kan gjøre hos seg selv.

Det kan være nyttig å stille med to-tre representanter fra hver bedrift, ettersom verkstedet inneholder gruppearbeid.

Grønt Verksted – er en workshop for bedrifter som vil å ta del i «det grønne skiftet» og sirkulærøkonomi.

Målsetningen med verkstedet er at deltagerne skal kunne ta med seg en konkret ambisjon og en konkret handlingsplan om det videre interne arbeidet om bærekraft og sirkulærøkonomi.

Workshopen tar for seg det enkelte firmas utfordringer og mulige løsninger, og arbeidet skjer i stor grad som gruppearbeid.

Opplegget legger opp til at deltagerne kan fortsette arbeidet i spesialverktøyet i etterkant. Hallingdal Næringshage kan ved behov tilby oppfølging gjennom sitt målbedriftsprogram.

Sted: Torpomoen, 1000-1600

Pris: 500,- pr deltaker for medlem/målbedrifter, 1000,- ordinær pris. Prisene er inkludert lunsj.

Meld deg på her.

Back to top