Gjør eierskifte til et tema

Hallingdal næringshage AS har prosjektledelsen for «Eierskifte«, et prosjekt som har som mål å koble interesserte kjøpere med interesserte selgere av virksomheter i Hallingdal. Det overordnede målet er at gode og etablerte bedrifter skal bli videreført og videreutviklet, og at arbeidsplasser i regionen skal bli værende.

Hvorfor har vi engasjert oss i dette? Jo. Eldrebølgen treffer også næringslivet. Av 1700 registerte selskap (AS) I Hallingdal har over 300 (17 prosent) en daglig leder og en styreleder over 60 år. Har de en plan for generasjonsskiftet?

Lytt til innslag i NRK Buskerud 12.02.2019 her.

Vi har grunn til å tro at mange bedrifter kan komme til å bli avviklet når daglig leder og eier går av med pensjon. I mange tilfeller er det nemlig ikke en plan for videreføring av bedriften. Vi tror det i mange tilfeller både er ønskelig og aktuelt å videreføre drift og på den måten bidra til at gode arbeidsplasser beholdes. Men de som vil overdra virksomhet må vite at dette er mulig, og de som vil overta må vite om mulighetene.

I disse dager lanserer vi derfor et prosjekt som tar sikte på å koble de to gruppene. Gjennom Prosjekt Eierskifte kan vi finne koblinger mellom de ulike behovene, til beste for de involverte og for næringslivet I Hallingdal. Prosjektet ønsker kontakt med alle som har bedriftsandeler å selge, eller ønsker å kjøpe en bedrift. Vårt mål er å sikre lokale arbeidsplasser, først og fremst gjennom lokalt eierskap.

Gjennom prosjektet ønsker Hallingdal Næringshage (HNH) å hjelpe til med å skaffe vekstpartnere eller kjøpere til bedrifter. I prosjektet samarbeider vi med OMNomics AS (profesjonell aktør innen Eierskifte) og med andre næringshager, deriblant AskersHus Næringshage. Målet med prosjektsamarbeidet er å koble mulige investorer/kjøpere med mulige selgere.

Prosjektet inneholder følgende element:

  • Vekstprogram
  • Verdivurdering av bedriften
  • Hvordan øke bedriftens verdi?
  • Søk etter partner eller investor
  • Lage investorpresentasjoner
  • Generasjonsskifte
  • Hvordan selge bedriften?
  • Hvordan kjøpe bedrift?
  • Finansiering
  • Skatt og avtaler

FAKTA

Prosjektet er et pilotprosjekt som er delfinansiert av Buskerud Fylkeskommune. Det er gratis og uforpliktende å registrere seg både som interessert I eierskifte, som potensiell kjøper og selger av bedrift. Det vil først påløpe kostnader i form av en egenandel fra 7500 – 15.000 kr avhengig av bedriftens størrelse ved videre deltakelse. HNH vil da jobbe med å finne rett kjøper/selger til den aktuelle bedriften. Kontraktsforhandlinger er ikke inkludert i prosjektet. Eierskifteprosjektet løper til juni 2020. Det er et begrenset antall plasser i prosjektet.

Meld din interesse her.

Lytt til innslag i NRK Buskerud 12.02.2019 her.

Kontakt: Prosjektleder Einar Sillerud på es@nhage.no, eller mobil 93208619

Back to top