En milepæl for næringshagen

nhage.no

Hallingdal Næringshage AS har nådd flere milepæler i 2019. Vi har utvidet staben fra 3 til 5 personer. Vi har fått nye sterke eiere med ambisjoner for hele regionen. Det nye eierskapet har medført en helt ny styresammensetning. I tillegg har vi fått både bank og forsikring, samt Siva med på en ekstrasatsing. Sammenslåing med HallingExpo innebærer en revitalisering av næringshagen, som nå er blitt et mer virkningsfullt redskap for utvikling i små og mellomstore bedrifter i hele Hallingdal.

Vi har økt porteføljen fra 40 til 50 Næringshagebedrifter (målbedrifter). Disse har fått tilgang til nettverk, kompetanse og finansiering de ellers ikke hadde. To bedrifter har fått gjennomført testing og analyse gjennom ordningen Norsk Katapult. Ytterligere to har prosjekter til vurdering akkurat nå. Flere bedrifter har fått tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge. Flere er i dialog om kommende prosjekter. Enkelte er i gang med FoU (forskning og utvikling), som betyr både nyskaping og mulig finansiering via Forskningsrådet. Noen er koblet på kompetansemiljøet til f.eks inkubatoren Pan Innovasjon. En av målbedriftene våre, som vi nominerte til Siva-prisen, gikk sogar til topps og vant. Mange har fått utvidet nettverket sitt og nye oppdrag via deltakelse på diverse arrangement eller utviklingsprogrammet Innovasjonsløft. Der har nå mer enn 50 virksomheter deltatt. Mange har implementert metodikken i egen organisasjon for å holde trykket på innovasjonsarbeidet oppe. 

For 2020 er målet kvalitetsvekst på våre leveranser. Vi gleder oss til å komme igang, og ønsker samtidig alle et næringsrikt nytt år.

Back to top