Ekstraordinære tiltak

Vi i Hallingdal Næringshage vil ta vår del av dugnadsinnsatsen for å forebygge spredning av Coronaviruset. Vi tar derfor våre forholdsregler, og iverksetter noen tiltak for å unngå å sette oss eller andre i en smittesituasjon. Disse tiltakene gjelder fra og med 12. mars og inntil videre.

Vi følger FHIs anbefalinger for å forebygge smitte, og vil oppfordre andre om å gjøre det samme. Det innebærer blant annet å unngå håndhilsing og klemming, god håndhygiene og å holde en meters avstand fra hverandre.

Vi vil begrense antall fysiske møter, men vil gjennomføre telefon- og videokonferanser der det er praktisk.

Vi vil ikke initiere eller selv delta på åpne arrangementer og forsamlinger slik situasjonen er nå.

Inntil videre vil ansatte i Hallingdal Næringshage i hovedsak jobbe fra hjemmekontor.

Vi ønsker fortsatt å ha en god dialog med bedrifter og samarbeidspartnere om både dagens spesielle situasjon og det normale arbeidet. Ta derfor kontakt på telefon eller mail om du ønsker en prat med oss!

Back to top