Prosjektleder

Einar Sillerud er utdannet siviløkonom fra Karlstad, og studerte videre ved Handelshøjskolen i København. Han har lang og brei erfaring fra næringslivet i både inn- og utland. Han har ledet vikarbyrå-virksomhet i både Norge og Sveits. Dessuten har han jobbet mye med salg og marked blant annet med profilartiker, og import av PC/data-utstyr. Han er per i dag tilknyttet Hallingdal næringshage i en 50 prosent prosjektstilling.

Du kan treffe Einar på 93208619 eller via e-post på: es@nhage.no

Back to top