ECT AS avdeling Hallingdal

Rådgivende ingeniører innenfor elektroteknikk er etablert i næringshagen. 

Historien om Tor Inge Brennhovd i ECT AS og Harald Flatland i DBC elprosjekt AS inneholder mange gode historier.

Kortversjonen er at Tor Inge, etter god oppvekst i Grønli mellom Gol og Hemsedal tok elektroingeniørutdanning, reiste til byen for å starte på karrierestigen, og finne et meningsfylt arbeid. Han begynte i ECT AS i 2007. Etter noen år i byen starta tanken om å flytte heim, gården heime sto og venta etter fleire år med pendling mellom Drammen og Hallingdal. Etter hvert fikk han høre om Harald Flatland som drev DBC elprosjekt AS, og som tenkte på hvordan han skulle sikre kontinuitet i Hallingdal etter over 40 år i bransjen.

Tor Inge og Harald brukte et års tid på å bli kjent, de fant tonen, og hadde mange felles interesser. ECT AS, Tor Inge sin arbeidsgiver synes det er en god ide å vere etablert på Gol. «Hallingane er populære i byen» ler Tor Inge. De fleste har hørt om Hallingdal, vært på ferie her, eller har ein trivelig halling som kollega. Resultatet av dette ble at ECT AS i dag har fire ansatte på Gol. En av disse er Harald Flatland, som valgte å avvikle sin virksomhet for å bli en del av ECT AS fra 1.1.2016.

ECT AS er Norges største selvstendige ingeniørfirma innenfor elektroteknikk, med fokus på energi, bygg, anlegg, industri og samferdsel. Fra å være 35 tilsatte i 2007, er det i dag 110, fordelt på 5 kontor: Drammen, Hønefoss, Lysaker, Trondheim og Gol.

Beliggenheten i Hallingdal gjør at det er lett å ta oppdrag i Valdres, Sogndal og Aurland. I tillegg er det «sentralt» i forhold til de to største byene, der de fleste større byggeprosjekter foregår. Kontoret på Gol kan betjene både Oslo og Bergen.
Tor Inge er opptatt av nærhet til kunder, og godt tverrfaglig samarbeid. Det å være i et lokalmiljø og samtidig ha tilgang til fagkompetanse og kapasitet, er en fordel. I Hallingdal har ECT AS kunder blant totalentreprenører, elektroentreprenører, arkitekter og kommuner.

Næringshagen naturleg valg
Ved valg av kontorlokaler var det flere alternativ, men ECT valgte Næringshagen på Gol. En av faktorene for valget var at huseier var fleksibel, men det aller viktigste var det å være en del av et miljø. «Vi kunne ikke sitte for oss selv, det sosiale er viktig», sier Tor Inge.

Hallingdal Næringshage AS tok godt imot oss, vi ble profilert og ble godt integrert i miljøet. Næringshagen er viktig for å tilrettelegge for møteplasser i bransjen, informasjon og kompetanseutvikling.

Samarbeid er viktig
Når vi spør Tor Inge om vi har noe å lære av store virksomheter i byen, er Tor Inge kjapp til å svare samarbeid med utdanningsinstitusjoner. ECT AS har i mange år hatt nær kontakt med høyskolen i Buskerud, bl.a vært med å lage prosjektoppgaver. Samarbeid med videregående skole, og også høyskoler, ved at mange har deltidstudier ved siden av jobb i Hallingdal, kan utvikles mer i Hallingdal. Han påpeker også viktigheten av å dele informasjon og være aktiv i f.eks. næringsforeninger.
På spørsmål om hva andre kan lære av oss, er Tor Inge tydelig på at han mener det har vært jobbet godt og systematisk over lang tid. Hallingdal har godt fundament for å kunne bygge videre for ny sysselsetting i Hallingdal. Privat næringsliv har mange muligheter her. Samtidig er det viktig å ha vært ute og lært, fått litt erfaring, før en etablerer seg. ECT AS har en klar politikk på at ingen blir ansatt på Gol før de har vært gjennom ECT-skolen. Erfaring og nettverk er viktig. På Gol-kontoret har ECT AS både mange års erfaring og lokalkunnskap i god miks med godt utdanna og erfarne, yngre krefter.

For mer informasjon om ECT AS på deres hjemmesider 

Våre medarbeidere i Hallingdal

 

Tor Inge Brennhovd

Bosted: Gol

Epost: tib@ect.no

Mobil: 975 53 937

Utdannelse: fagbrev, teknisk fagskole

Arbeidserfaring: over 10 år som rådgivende ingeniør

 

Harald Flatland

Bosted: Ål

Epost: hfl@ect.no

Mobil: 975 53 929

Utdannelse: ingeniør

Arbeidserfaring: over 40 år som rådgivende ingeniør

Geir Olav Østdal 450x848

 

Geir Olav Østdal

Bosted: Flå

Epost: goo@ect.no

Mobil: 975 53 941

Utdannelse: fagbrev, teknisk fagskole

Arbeidserfaring: over 20 år som rådgivende ingeniør, kvalitetsleder i ECT AS

 

Ståle Lio

Bosted: Gol

Epost: sli@ect.no

Mobil: 992 02 821

Utdannelse: fagbrev, sivilingeniør

Arbeidserfaring: over 5 år som rådgivende ingeniør

Back to top