Bli med i lederforum

Lederforum Hallingdal er et ledernettverk, hvor bedriftsledere og lederskap står i fokus.

Hvorfor et lederforum?

Mange ledere er dyktige fagpersoner med god kompetanse innen sitt fagfelt. De arbeider i et miljø med gode muligheter for å utvikle seg faglig innen sin bransje eller innen eget fagfelt. Men ledere har gjerne ikke samme mulighet for faglig påfyll eller nettverk for å drøfte lederutfordringer.

Behovet for et lederforum dukket opp gjennom «Innovasjonsløft Hallingdal». Det er dette som nå etableres.

Neste samling er på Gol 27. November. Benytt anledningen til å utvikle deg som leder, sammen med andre gode ledere i dalen. Temaet for samlingen er hvordan utvikle en god kultur i din bedrift / organisasjon?

Les siste nytt om arrangementet her.

Hva er tanken?

Det finnes mange lederprogrammer som gir forventninger om at man kan nå uante høyder, men som ofte ikke er forankret i egen jobbhverdag. Vi ønsker å tilby et lederprogram der du får både faglig påfyll, relevant nettverksbygging, og samtidig arbeide med egen utvikling mellom samlingene.

Vår tanke er at det er bedre å gå ett skritt i riktig retning, enn å planlegge store endringer som ikke lar seg gjennomføre.

Teorien vår er at når dyktige ledere kommer sammen og deler av sine erfaringer så vil det gi ringvirkninger i samfunnet rundt. Vi tror et lederforum vil gavne både din bedrift og Hallingdal som region.

Dette var lederforum 9. oktober 2018

Tid og sted: Første dagsamling er på Pers Hotell, tirsdag 9. oktober 2018, kl. 09.00 – 16.00.

Mål for samlingen: Etablere ledernettverk i Hallingdal, der du kan utvikle dine lederegenskaper og bygge nettverk lokalt, gjennom erfaringsdeling og faglig input.

Program:

  • 09.00 – 09.30 Velkommen – kaffe og «nettverking» 
  • 09.30 – 09.45 Innledning ved Pål Rørby (HallingExpo)
  • 09.45 – 10.30 Effektivt og klokt lederskap (Retning, relasjon og resultat) 
  • 10.30 – 10.45 Pause
  • 10.45 – 12.15 Hvem er jeg som leder?
  • 12.15 – 13.00 Lunsj
  • 13.00 – 14.30 Hvordan lede medarbeidere klokt og effektivt? Hvordan nå dine mål gjennom medarbeidere? Kultur for endring og håndtering av medarbeiderfrykt 
  • 14.30 – 14.45 Pause
  • 14.45 – 15.45 Administrere eller lede, når og hvordan?
  • 15.45 – 16.00 Veien videre, ledere i nettverk skaper resultat utover egen virksomhet.

Ordinær pris: 1.500,- pr. person (inkludert lunsj, frukt og kaffe i løpet av dagen).

Pris medlem HallingExpo/Hallingdal næringshage: 1.250,- pr. person.

Påmelding: Meld deg på innen 1. oktober, til Pål Rørby (daglig leder i HallingExpo) på mail: paal@hallingexpo.no eller telefon 91638675.

Back to top