24 næringsvettregler

De som har fulgt adventskalenderen vår har fått servert 24 næringsvettregler: Her kan du lese kortversjonen, med ønske om en næringsrik jul for alle!


1. Lokal handel sikrer et levende lokalsamfunn.

2. Det finnes gratis hjelp å få dersom du har ønske om å starte egen virksomhet.

3. Skal lokalsamfunnet ditt utvikle seg bærekraftig må det skapes flere jobber i privat sektor enn i offentlig sektor.

4. Det finnes ekstra støtteapparat for «grønne» næringer.

5. Det er smart å bruke hodet når du brenner av 10.000 kroner på julegaver, men det er viktigere å ikke handle hodeløst resten av året.

6. Mange bedrifter som har kostnader til utviklingsarbeid har krav på redusert skatt (eller penger tilbake hvis bedriften ikke betaler skatt).

7. Det finnes ekstra økonomisk støtte for bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.

8. Hvis du vil ha lokale tilbud må du også selv bruke dem.

9. Det finnes svært mange jobbmuligheter og rom for et karrierebytte, og i tillegg til jobbene som lyses ut ønsker mange bedrifter flere folk.

10. Stadig flere bedriftseiere oppdager nytten av å bruke næringshagen som utviklingspartner for å gi egen virksomhet et løft.

11. Som Siva-partner og del aV Næringshageprogrammet kan vi delfinansiere (spleise) på utviklingskostnadene til alle små og mellomstore bedrifter.

12. Innovasjonsløft er et program der bedriften din både kan teste et konsept, en ide eller et prosjekt, og der deltakerne lærer en metode man kan bruke på alle fremtidige ideer.

13. Innovasjon Norge bidrar både med kompetanse og kapital til enkeltbedrifter i ulike livsfaser.

14. DBC-senteret på Gol, med en rekke bedrifter under ett og samme tak, var så innovativt i sin tid at konseptet ble brukt som mal for et nasjonalt nettverk av næringshager. I dag jobber landets 40 næringshager med bedrifter uavhengig av hvor de er lokalisert.

15. Fremtidens jobber er kanskje ikke skapt enda. Derfor er idekonkurranser som StartUpp både viktig og nødvendig.

16. Effektene av nettverksarbeid er undervurdert. Vi samarbeider med flere om arrangement for både sosialt og faglig påfyll.

17. I Norge finnes nå fem spesialiserte katapulter med hvert sitt spesialfelt, alle rigget for testing og utprøving. Vi kan være din dør inn.

18. Av ca 4000 registrerte foretak i Hallingdal er ca 1700 et AS. Med unntak av en håndfull bedrifter som er del av større konsern, kan vi gi rabatter på utviklingsarbeid til alle, men pengesekken for 2019 rekker trolig bare til støtte til 50 bedrifter.

19. EU har satt av mangfoldige milliarder til næringsutvikling og norske bedrifter kan søke på disse, gjerne med bistand fra næringshagen.

20. Lokalt finnes også kapital. Sparebankstiftelsen eier «Kimen til vekst» som kan gå inn som kortsiktig deleier i en vekstfase.

21. Utviklingsavdelingen til Buskerud fylkeskommune er en kjemperessurs både med fagråd ovenfor enkeltbedrifter, med veiledning til søknadsordinger eller i form av aktiv tilstedeværelse og deltakelse på næringsarrangement.

22. Bedriftene i de kommunene som har aktive næringskonsulenter får i praksis en kortere vei til hjelpemiddelapparatet (inkludert næringshagen).

23. Hvis du fremdeles har igjen litt julehandel på lille julaften kan du trøste deg med at du i alle fall støtter opp om lokalt næringsliv der du måtte befinne deg.

24. Når du har lest og memorert alle punktene over vil du garantert få en næringsrik jul og et vekstkraftig nytt år.

God jul!

Back to top