Måned: november 2018

En kime til vekst

En bedrift går gjennom mange livsfaser og det finnes ulike virkemidler for ulike faser. Kimen Til Vekst er en stiftelse og et næringsfond, som springer […]

Read More

Hjelp til vekst

Selvsagt kan Black Friday være en god forretningsidé! For noen bedrifter er sikkert dette også god butikk, men kampanjen løser neppe de mer grunnleggende utfordringene […]

Read More
Back to top