Videreutvikle bedrift

Vi jobber for vekst og utvikling

Vi vil bidra til utvikling og vekst for næringslivet i Hallingdal. Vår kompetanse og vårt nettverk stilles til disposisjon for bedriftseiere, styrer, ledere og ledende ansatte. Vi har et felles mål: å bedre resultatet for din bedrift.

Hallingdal Næringshage vil hjelpe både deg som er gründer, deg som har etablert en virksomhet, og deg som har drevet bedrift en tid, men søker utviklingspartner(-e), råd og veiledning for videreutvikling:

 • Teste og utvikle ideer
 • Utvikle spinoff/virksomheter
 • Strukturelle utfordringer
 • Strategiske vurderinger
 • Søker relevante kurs/oppdateringer
 • Produktutvikling
 • Markedsføring/profilering/medier
 • Styret som ressurs
 • Ansettelser/annonsering/headhunting
 • Offentlige støtteordninger og nettverk
 • EU-midler, Oslofjordfondet o.l.

Vi tilbyr også hjelp til deg som ønsker IT support samt at vi har personell som kan bistå internettoppdateringer som vedlikehold av websider og posting til sosiale medier.

Kontakt daglig leder Stian Bogar på mobil 97527112 eller e-post: stianbogar@nhage.no, eller bedriftsveileder Bernt Ivar Bergum på 90821657 eller via e-post på bib@nhage.no, eller prosjektleder Einar Sillerud på 93208619 eller via e-post på: es@nhage.no.

 

 

 

Back to top