Prosjektledelse

Hallingdal Næringshage tar på seg prosjektlederansvar for relevante oppdrag og prosjekter.

Aktuelle prosjekter:

Arkitektkonkurranse «framtidas hytter»

Hallingdal Næringshage er prosjektleiar for arkitektkonkurranse «Framtidas hytter i fjellet».

Mer informasjon kommer.

Back to top