Prosjektledelse

Hallingdal Næringshage tar på seg prosjektlederansvar for relevante oppdrag og prosjekter.

Aktuelle prosjekter:

Hallingdal Næringshage er blant annet prosjektleder for arkitektkonkurransen «Framtidas hytter i fjellet».

Mer informasjon kommer.

Back to top