Målbedrift

Hva får du som målbedrift og hva kreves?

Gjennom næringshageprogrammet skal Hallingdal Næringshage (HNH) jobbe direkte med utvikling i eksisterende bedrifter i Hallingdal ved å inngå forpliktende avtaler med enkeltbedrifter, såkalte målbedrifter. Bedriften får gjennom dette hjelp fra oss til en subsidiert pris. EØS-reglene gir næringshagene anledning til å gi rabatter på sitt utviklingarbeid. Denne rabatten innrapporteres som statsstøtte for den enkelte bedrift. Målet er å bidra til økt innovasjon og utvikling. Fokus vil være på verdiskaping for den enkelte bedrift gjennom å videreutvikle forretningsmiljø, nettverk og profil.

Som målbedrift får du:

 • Årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial
 • Bistand til å lage en utviklingsplan
 • Oppfølging av fast kontaktperson i næringshagen
 • Tilgang på samlede rådgiverressurser i HNH
 • Tilgang på kompetanse, nettverk og ressurser fra næringshager andre steder i landet
 • Kostnadsfri profilering på næringshagen sin nettside og andre digitale flater.

Vi kan bistå med:

 • Forretningsutvikling og bedriftsrådgivning
 • Bedriftsorganisering og organisering av utviklingsaktiviteter
 • Prosess- og prosjektledelse
 • Markeds- og strategibistand
 • Veiledning ved søknad om midler fra f.eks. Innovasjon Norge og SkatteFunn
 • Tilrettelegging for samarbeid og nettverk
 • Kobling mot andre regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon

Kravet til bedriften er:

 • At målbedriften har evne og vilje til vekst og utvikling
 • At målbedriften tar initiativ til og gjennomfører aktiviteter som utvikler bedriften videre
 • At målbedriften deltar på utviklingsmøter med næringshagen for å skape fremdrift i utviklingen
 • At målbedriften profilerer at den er en del av, eller samarbeider med Hallingdal Næringshage
Back to top