Medspillere

Hallingdal Næringshage har en rekke samarbeidspartnere/medspillere. Vi jobber sammen med disse for å kunne gi bedriftene den hjelp, kompetanse eller kapital de har behov for.Siva – selskapet for industrivekst SF, er staten sitt næringsrettede virkemiddelapparat. Hallingdal Næringshage er en del av Siva sitt næringshageprogram, og en Siva-partner.Buskerud fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør innebærer et strategisk ansvar innenfor næringsutvikling og økt innovasjon.Regionrådet er samarbeidsorgan for alle 6 kommunene i Hallingdal. Hallingdal er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, ut fra dette er målsettingen med samarbeidet å være en bedre og mer samordnet hjelper for næringslivet i Hallingdal.

Blant annet er det etablert et eget Forum for Næringssamarbeid.Hallingdal Etablerersenter tilbyr gratis hjelp i oppstartsfasen. Etablerersenteret er et resultat av et samarbeid mellom Hallingdalskommunene, Innovasjon Norge, Buskerud Fylkeskommune og Hallingdal Næringshage.HallingExpo er en uavhengig næringsforening for bedriftene i Hallingdal, med mål om å bidra til at Hallingdal er en attraktiv region for utvikling av næring, økt verdiskapning rundt lokalt næringsliv og styrket dialog.


Hallingdal karrieresenter har i mange år vært lokalisert på DBC-senteret, men flytter høsten 2018 til nye lokaler i gamle Gol ungdomsskole.

Back to top