Målbedrifter

En målbedrift er en virksomhet som har inngått avtale med Hallingdal Næringshage om bistand til forretningsutvikling. Alle bedrifter med ønske om vekst kan være målbedrift. Arbeidet med hver enkelt bedrift er basert på individuell kartlegging. Bedriften betaler en egenandel. Se oversikt:

Last ned våre tilbud her.

Under følger en oversikt over våre målbedrifter (siden er under oppdatering). 

Back to top