Målbedrifter

En målbedrift er en virksomhet som har inngått avtale med Hallingdal Næringshage om bistand til forretningsutvikling. Bedrifter med potensial og ønske om vekst, i og utenfor næringshagen, kan være målbedrifter. Arbeidet med hver enkelt bedrift er basert på individuell kartlegging. Bedriften betaler en liten egenandel.

Her følger en oversikt over våre målbedrifter (siden er under oppdatering). 

Back to top