Bli med i lederforum

Lederforum Hallingdal er et ledernettverk, hvor bedriftsledere og lederskap står i fokus. Første samling er på Gol, tirsdag 9. oktober.

Hvorfor et lederforum?

Mange ledere er dyktige fagpersoner med god kompetanse innen sitt fagfelt. De arbeider i et miljø med gode muligheter for å utvikle seg faglig innen sin bransje eller innen eget fagfelt. Men ledere har gjerne ikke samme mulighet for faglig påfyll eller nettverk for å drøfte lederutfordringer.

Behovet for et lederforum dukket opp gjennom «Innovasjonsløft Hallingdal». Det er dette som nå etableres.

Les siste nytt om arrangementet her.

Hva er tanken?

Det finnes mange lederprogrammer som gir forventninger om at man kan nå uante høyder, men som ofte ikke er forankret i egen jobbhverdag. Vi ønsker å tilby et lederprogram der du får både faglig påfyll, relevant nettverksbygging, og samtidig arbeide med egen utvikling mellom samlingene.

Vår tanke er at det er bedre å gå ett skritt i riktig retning, enn å planlegge store endringer som ikke lar seg gjennomføre.

Teorien vår er at når dyktige ledere kommer sammen og deler av sine erfaringer så vil det gi ringvirkninger i samfunnet rundt. Vi tror et lederforum vil gavne både din bedrift og Hallingdal som region.

Dette er lederforum

Tid og sted: Første dagsamling er på Pers Hotell, tirsdag 9. oktober 2018, kl. 09.00 – 16.00.

Mål for samlingen: Etablere ledernettverk i Hallingdal, der du kan utvikle dine lederegenskaper og bygge nettverk lokalt, gjennom erfaringsdeling og faglig input.

Program:

  • 09.00 – 09.30 Velkommen – kaffe og «nettverking» 
  • 09.30 – 09.45 Innledning ved Pål Rørby (HallingExpo)
  • 09.45 – 10.30 Effektivt og klokt lederskap (Retning, relasjon og resultat) 
  • 10.30 – 10.45 Pause
  • 10.45 – 12.15 Hvem er jeg som leder?
  • 12.15 – 13.00 Lunsj
  • 13.00 – 14.30 Hvordan lede medarbeidere klokt og effektivt? Hvordan nå dine mål gjennom medarbeidere? Kultur for endring og håndtering av medarbeiderfrykt 
  • 14.30 – 14.45 Pause
  • 14.45 – 15.45 Administrere eller lede, når og hvordan?
  • 15.45 – 16.00 Veien videre, ledere i nettverk skaper resultat utover egen virksomhet.

Ordinær pris: 1.500,- pr. person (inkludert lunsj, frukt og kaffe i løpet av dagen).

Pris medlem HallingExpo/Hallingdal næringshage: 1.250,- pr. person.

Påmelding: Meld deg på innen 1. oktober, til Pål Rørby (daglig leder i HallingExpo) på mail: paal@hallingexpo.no eller telefon 91638675.

Back to top