Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage AS ble i 1998 landets første næringshage og er idag et utviklings- og kompetansesenter for næringslivet i Hallingdal. I tett samarbeid med næringslivet og offentlige aktører arbeider vi for å fremme entreprenørskap, produktutvikling, kompetanseheving og nyskaping for næringslivet i Hallingdal. Vi er en dynamo, en støttespiller og pådriver for våre partnerbedrifter i Hallingdal (også nevnt som målbedrifter).

Aktuelt

Siva styrker innsatsen mot næringshagene

I budsjettavtalen for 2018 øker Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilskuddet til Sivas næringshageprogram med 15 millioner.Les mer om saken her

ECT AS avdeling Hallingdal

Rådgivende ingeniører innenfor elektroteknikk er etablert i næringshagen.  Historien om Tor Inge Brennhovd i ECT AS og Harald Flatland i DBC elprosjekt AS inneholder mange gode historier.

Nye nettsider

Vi har jobbet med å lage nye nettsider, med tanke på at det skal være lett å finne relevant informasjon. Samtidig ønsker vi å kunne presentere våre målbedrifter, og vise noe av mangfoldet i Hallingdal.

Back to top